testo 330-_2LL_p_ap_emi_000773
foto-home_99_testo_330-2LL_p_ap_emi_000776_small

Onderhoud CV-ketels

Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006, vermeld dat alle verwarmingsintallaties werkend op : vloeibare, vaste en gasvormige brandstoffen dienen te worden onderhouden.
Voor stookolie (vloeibare brandstoffen) dient dit jaarlijks te gebeuren (wet van 1978).
Voor aardgas (gasvormige brandstoffen) is dit nieuw en volstaat een 2-jaarlijks onderhoud.
Bovendien dient iedere centrale verwarmingsinstallatie met een vermogen >20 kW een verwarmingsaudit te ondergaan. Hier wordt gekeken naar het bedrijfsrendement van uw installatie m.a.w. hoeveel energie die u verbruikt nuttig besteed wordt aan uw centrale verwarmingsinstallatie.

Wij kunnen dan aan de hand van een rekenkaart berekenen op welke manier u de meeste energie (geld) kan besparen.

 

Keuring stookolietanks

De keuring van de stookolietank heeft als doel de kans op bodemverontreiniging tot een minimum te herleiden

Deze keuring is verplicht  : 

  • na de plaatsing, maar vóór de ingebruikname. Dit geldt zowel voor bovengrondse als ondergrondse stookolietanks.
  • bij de verkoop van een woning met een stookolietank.
  • bij ondergrondse stookolietanks is er iedere 5 jaar controle nodig.
    Let op : Indien de stookolietank vóór 1 augustus 1995 in gebruik genomen werd, moest vóór 1 augustus 2002 een eerste keer een periodieke controle gebeurd zijn.